- advertentie -

Gebruiksvoorwaarden


  Definities:


  Verzamelaars.net: Eigenaar en beheerder van de website
  Deelnemer of gebruiker: Geregistreerd gebruiker van de site
  Foto: Een door een deelnemer geuploadde foto
  Item: Een geplaatste foto van een onderdeel van een verzameling, al dan niet voorzien van een beschrijvende tekst.
  Categorie: De door Verzamelaars.net bepaalde verzamelonderwerpen

  Uploaden van foto's en teksten


  * De deelnemer mag alleen foto's uploaden en teksten plaatsen van items die in zijn/haar eigen verzameling zitten. De deelnemer plaatst geen foto's of teksten die inbreuk maken op de rechten van derden.
  * De deelnemer mag alleen foto's in de juiste categorie uploaden.
  * De deelnemer plaatst geen foto's of teksten die beledigend, bedreigend, obsceen of seksueel van aard zijn, dan wel iemands privacy aantasten of op een andere manier onwettig zijn. Foto's en teksten die in strijd zijn met deze bepalingen kunnen zonder verder overleg worden verwijderd door Verzamelaars.net en wanneer deze strijdig zijn met de in het Wetboek van Strafrecht opgenomen bepalingen zal hiervan aangifte worden gedaan bij justitie.
  * Foto's die kwalitatief niet voldoen dan wel dubbel zijn geplaatst kunnen door Verzamelaars.net worden weggehaald, teksten die onvolkomendheden bevatten kunnen door Verzamelaars.net worden aangepast.
  * In de verzamelcategorieen is het niet mogelijk om items te koop te zetten, hier kan in de beschrijvende tekst of titel ook niet naar worden verwezen.
  * Verzamelaars.net is niet aansprakelijk voor eventuele schade van derden als gevolg van door de deelnemers geplaatste foto's en teksten.
  * Verzamelaars.net is niet verantwoordelijk voor de mogelijkheid dat derden foto's kunnen opslaan, gebruiken en/of bewerken dan wel teksten overnemen.

  Veilingalert

  * Verzamelaars.net en de deelnemende veilinghuizen zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade wanneer er om wat voor reden dan ook geen bericht is gestuurd bij een match op de zoekterm(en) van een deelnemer.
  * Verzamelaars.net en de deelnemende veilinghuizen zijn niet verantwoordelijk voor de onjuiste weergave van gegevens op de site, controleer voor het bieden altijd of de informatie klopt, bekijk de website van het veilinghuis zelf en nog beter: bezoek de kijkdagen van het veilinghuis en ga op de veilingdag zelf naar het veilinghuis om mee te bieden. Mogelijk komen er voor de veilingen nog wijzigingen in de kavels of de informatie.