- advertentie -

Foto lidmaatschap club

  Foto lidmaatschap club


  De filmmaatschappij MGM startte half jaren `30, een grote reclamecampagne om Laurel en Hardy ook populair te maken in Europa.

  Al een aantal jaren werden Laurel en Hardy als strip afgebeeld in het jeugdblad Cri-Cri en in dit blad werd vanaf begin `36 ook al veel promotie gemaakt over de aanstaande conventie dat jaar.

  Met vele advertenties werd dit evenement aangeprezen, onder andere door speldjes en de deze foto met Laurel en Hardy met in hun handen de lidmaatschapskaarten genummerd met 1 en 2.

  Om een lidmaatschap van de club te verkrijgen, moest je de bekende Laurel en Hardy melodie, de Kuku Song, kunnen fluiten!!!


  Tijdens de conventie, die werd bezocht, door 300 a 400 leden, uit Nederland (5 deelnemers!), Belgie, Frankrijk, maar ook uit Finland, Denemarken, Tsjecho-Slowakije kwamen de leden, werd de nieuwste film, The Bohemian Girl ook vertoond. Verder werden er nog culturele tripjes in Parijs gemaakt.


  Er is ook nog sprake geweest, om een vervolg conventie in 1937 te Brussel te houden maar voor zover bekend heeft deze nooit plaatsgevonden.


  Als er mensen zijn, die verdere informatie, en/of materiaal hebben over deze jaren `30 Laurel en Hardy club, hoor ik dit erg graag..!  Verzamelaar: Sjaak